تخته xps ساختار بسته اي دارد ، و ضخامت دندانه آن نيز بيش مي باشد.به همين دليل ، مشتري مي تواند، در ساختمان سازي ، بنابردلخواه خود ، ماده و مصالح مناسبي را انتخاب مي کند. از آنجا که محدوديت هاي انتخاب بيشتر از ساير محصولات است بنابراين در مکان هاي خاصي نظير بالاي سقف ، کف پارکينگ ، هواپيما ، بزرگراه ها و ابنارهاي سرد به کار مي رود. --- عملکرد و فرآيند تخته شکسته نمي شود و با چاقو بريده مي شود علاوه بر اين به ميخ هاي خاصي وصل مي شود بدين طريق هزينه کمتر مي شود همچنين نسبت به تخته عايق عمليات بهتر صورت مي گيرد. --- ويژگي هاي ضد فرسايش صفحه xps از جنس پلي اتيلين است که حاوي ملکول هاي زيادي است آنها غير قابل فرسايش و زوال هستند .و حشرات نمي توانند داخل آنها نفوذ کنند بنابراين کاملاً بهداشتي هستند.